Trang chủ / 360⁰ Tài chính / Chi phí dự phòng của các ngân hàng sẽ còn tăng mạnh trong quý 2?

Chi phí dự phòng của các ngân hàng sẽ còn tăng mạnh trong quý 2?

chi-phi-du-phong-cua-cac-ngan-hang-se-con-tang-manh-trong-quy-2