Trang chủ / 360⁰ Tài chính / Đề xuất chính sách bảo lãnh tín dụng cho DN du lịch thông qua ngân hàng với tổng trị giá 150.000 tỷ đồng

Đề xuất chính sách bảo lãnh tín dụng cho DN du lịch thông qua ngân hàng với tổng trị giá 150.000 tỷ đồng

de-xuat-chinh-sach-bao-lanh-tin-dung-cho-dn-du-lich-thong-qua-ngan-hang-voi-tong-tri-gia-150-000-ty-dong