Trang chủ / Thị trường tiêu dùng / Vingroup hợp tác Google Cloud, hiện đại hóa các ứng dụng SAP và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

Vingroup hợp tác Google Cloud, hiện đại hóa các ứng dụng SAP và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

vingroup-hop-tac-google-cloud-hien-dai-hoa-cac-ung-dung-sap-va-thuc-day-chuyen-doi-so-toan-dien