Trang chủ / Tin kinh tế / Dù lãi 7 tỷ trong quý 2, Hùng Vương sau "cú sốc" POR14 đang đối mặt với dư nợ vay gần 3.000 tỷ, lỗ luỹ kế 398 tỷ đồng

Dù lãi 7 tỷ trong quý 2, Hùng Vương sau "cú sốc" POR14 đang đối mặt với dư nợ vay gần 3.000 tỷ, lỗ luỹ kế 398 tỷ đồng

du-lai-7-ty-trong-quy-2-hung-vuong-sau-cu-soc-por14-dang-doi-mat-voi-du-no-vay-gan-3-000-ty-lo-luy-ke-398-ty-dong