Trang chủ / Tin tài chính / Chuỗi cầm đồ F88 lãi vỏn vẹn 2,8 tỷ đồng sau nửa năm 2020, tỷ suất lợi nhuận giảm mạnh

Chuỗi cầm đồ F88 lãi vỏn vẹn 2,8 tỷ đồng sau nửa năm 2020, tỷ suất lợi nhuận giảm mạnh

chuoi-cam-do-f88-lai-von-ven-2-8-ty-dong-sau-nua-nam-2020-ty-suat-loi-nhuan-giam-manh