Trang chủ / Tin tài chính / Địa phương phát triển trung tâm tài chính quốc tế đầu tiên tại Việt Nam phấn đấu GRDP bình quân đạt 14.500 USD

Địa phương phát triển trung tâm tài chính quốc tế đầu tiên tại Việt Nam phấn đấu GRDP bình quân đạt 14.500 USD

dia-phuong-phat-trien-trung-tam-tai-chinh-quoc-te-dau-tien-tai-viet-nam-phan-dau-grdp-binh-quan-dat-14-500-usd