Trang chủ / Tin tài chính / NHNN có đủ công cụ và nguồn lực để điều hành tỷ giá theo hướng ổn định

NHNN có đủ công cụ và nguồn lực để điều hành tỷ giá theo hướng ổn định

nhnn-co-du-cong-cu-va-nguon-luc-de-dieu-hanh-ty-gia-theo-huong-on-dinh