Trang chủ / Tin tài chính / Sơ kết 5 năm Chỉ thị 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Sơ kết 5 năm Chỉ thị 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

so-ket-5-nam-chi-thi-40-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-tin-dung-chinh-sach-xa-hoi