Trang chủ / Văn hóa / Đưa di tích Địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng

Đưa di tích Địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng

dua-di-tich-dia-dao-khu-uy-tri-thien-hue-thanh-dia-chi-do-giao-duc-truyen-thong-cach-mang